Κατηφόρα

Σε ένα μονόδρομο μικρό, στο σπίτι μου πιο κάτω, υπάρχει ένας κάθετος που είναι κατηφόρα. Αυτός ο δρόμος, βέβαια, διαφέρει από τους άλλους, γιατί εκεί

Read more