Μην καρφώνεστε!

Στεγανογραφία ονομάζουμε την τεχνική του να δημιουργείς κρυμμένα μηνύματα με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε μόνο ο επίσημος παραλήπτης, που γνωρίζει την ύπαρξή τους, να μπορεί

Read more