2001

2001 Αγαπητό σχολείο, αυτό είναι ένα ποίημα με στίχους και φράσεις που κάνουνε ρίμα με λέξεις και απόψεις που πήρα από σένα, τα χρόνια θρανίου

Read more