manifestation

manifestation

Το “manifestation” είναι η πρώτη συλλογή μυθιστορημάτων που δημοσίευσα on-line στον ιστοχώρο του IC το 2004 αλλά και μοίρασα σε περιορισμένο αριθμό εκτυπωμένων ενυπόγραφων αντιτύπων.

Οι τέσσερις ιστορίες αφορούν την μοντέρνα καθημερινότητα των πρωταγωνιστών μέσα σε συμβάντα που σταδιακά αλλάζουν τη ζωή τους με τρόπους που δεν περιμένουν. Η τεχνολογία παίζει όπως πάντα το ρόλο της, επηρεάζοντας την έκβαση των καταστάσεων με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο.

Στο μυαλό του συγγραφέα ετοιμάζονται οι επόμενες τρεις συνέχειες.

Διαβάστε το βιβλίο εδώ