Βαριέμαι

Βαριέμαι τη μέρα
        που είμαι κοντά σου
Βαριέμαι τη νύχτα
        και το διάβασμά σου
Βαριέμαι για ώρες
        χαμένες που φεύγουν
Βαριέμαι και όμως
        σε σένα με στέλνουν
Βαριέμαι τον κόσμο
        που εσύ μου επιβάλλεις
Βαριέμαι τον τρόπο
        που με μεταβάλλεις
Βαριέμαι να βλέπω
        το ίδιο τοπίο
Βαριέμαι εσένα
        μπουρδέλο σχολείο